acupunctuur logo

Acupunctuur- en Homeopathiepraktijk Friesland

Judy Hoomans, gediplomeerd homeopate en acupuncturiste (geregistreerd bij NWP, RBNG, SRBAG)
Domela Nieuwenhuisweg 105
9245 VD Nij Beets (Fr)
tel. 0512- 462 077
info@acupunctuurfriesland.nl 

Welkomkwaliteitsnorm praktijk
Kwaliteitsnorm

Iedereen in Nederland mag zich acupuncturist noemen, ook mensen die er geen opleiding in hebben gevolgd. Beroepsverenigingen en koepelorganisaties oefenen controle uit op de kwaliteit van zorg en vakbekwaamheid van acupuncturisten.Zij stellen eisen aan acupuncturisten die zij registreren, bijvoorbeeld m.b.t. (na-)scholing, dossiervorming, hygiëne en bereikbaarheid. Voor acupunctuur ben ik erkend registertherapeut BCZ, en sta ik geregistreerd bij de beroepsvereniging NWP, en de koepelorganisatie RBCZ en SCAG.

Geregistreerde acupuncturisten volgen jaarlijks een aantal nascholingsdagen en wisselen informatie uit in werkgroepen. Wanneer een acupuncturist niet aan de eisen voldoet of indien er gegronde klachten gemeld zijn bij de beroepsvereniging komt de registratie te vervallen.

Ook zorgverzekeraars stellen eisen aan de acupuncturisten die zij vergoeden. Zij vergoeden alleen nog acupunctuirsten met een behoorlijk niveau van regulier- medische basiskennis, bijvoorbeeld doordat zij voldoen aan de PLATO eindtermen. Deze praktijk voldoet daar aan. Judy Hoomans is erkend registertherapeut BCZ. Dat is voor uw zorgverzekeraar van belang om te weten. Dit staat dan ook op de factuur.

Indien iemand desondanks klachten heeft over een alternatief therapeut en deze kunnen niet met de behandelaar zelf worden opgelost, kan hulp worden ingeroepen van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De KAB kan de klacht onder meer doorgeven aan de beroepsvereniging. Ook dan kan de registratie van de behandelaar bij de beroepsvereniging komen te vervallen. Verder vallen ook complementair werkende therapeuten sinds januari 2016 onder het wettelijke tuchtrecht.